กรมสรรพากรปิ๊งไอเดียเก็บภาษีโหลดแอพพลิเคชั่น

การเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนส่งผลต่อการโหลดแอพพลิคเคชั่นที่มีจำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ด้วยเหตุนี้หน่วยงานของรัฐอย่างกรมสรรพพากรจึงเกิดไอเดียเล็งเก็บภาษีโหลดแอพพลิเคชั่นในอนาคต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้สำนักแผนภาษีศึกษารายละเอียดในการจัดเก็บภาษีโหลดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงและมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเก็บภาษีโหลดแอพพลิเคชั่นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับรัฐ โดยที่ผ่านมากรมสรรพากรไม่สามารถเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากธุรกรรมประเภทนี้ได้เนื่องจากผู้ใหบริการส่วนใหญ่อยู่ในต่างประเทศจึงเป็นเรื่องยากที่จะเก็บภาษี

tax application

อย่างไรก็ตามรายละเอียดของการจัดเก็บภาษีโหลดแอพพลิเคชั่นยังเป็นต้องมีศึกษารายละเอียดตลอดจนผลกระทบอีกมาก โดยกรมสรรพากรเล็งที่จะยื่นเรื่องนี้เข้าสู่ที่เวทีสัมมนาในต่างประเทศเพื่อศึกษาว่าในต่างประเทศมีการจัดเก็บอย่างไรรวมถึงผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ

อ้างอิงจาก thairathvoicetv

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here