นักวิจัย Samsung ค้นพบวิธีให้ Ai ทำ Deepfakes จากภาพ ๆ เดียว

Ai ทำ Deepfakes

Deepfakes คือการทำ วิดีโอปลอม ที่อาศัยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกหรือ Ai เข้ามาร่วมพัฒนา มีประโยชน์ในด้านการประชุมทางไกล และทำเกม

ทั้งนี้ Deepfakes ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพียงแต่ในอดีต Deepfakes จำเป็นต้องใช้ภาพหลาย ๆ ภาพ เพื่อสร้างให้ภาพขยับที่เราต้องการนั้นขยับได้ (ต้องให้ Ai เรียนรู้อริยาบถต่าง ๆ ) แต่ปัจจุบันนักวิจัยของ Samsung Ai สามารถทำให้ Deepfakes สามารถทำภาพให้ขยับได้จากภาพ ๆ เดียว

Deepfakes  มีประโยชน์ในการประชุมทางไกล วิดีโอเกมและการทำเอฟเฟกต์พิเศษ แต่ก็มีข้อกังวัลอีกหนึ่งคือ อาจมีผู้ไม่หวังดีนำเอา Deepfakes ไปใช้ในการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น เพราะคลิปจะดูเหมือนจริงมาก จากการเรียนรู้แค่ภาพ ๆ เดียว

Facebook Comments