BlackBerry ปฎิเสธสุดซอย !! ไม่ขายกิจการแบบแบ่งส่วน แม้แอปเปิ้ลกับไมโครซอฟท์จะสนใจก็ตาม

จนแล้วจนรอด BlackBerry อดีตผู้ผลิตสมาร์ทโฟนยอดนิยมก็ไม่สามารถขายกิจการให้กับบริษัทหรือกลุ่มทุนใดๆ ได้ แม้จะมีความสนใจจากบริษัทชั้นนำอย่างแอปเปิ้ลและไมโครซอฟท์

blackberry-apple-microsoft

สำนักข่าว Reuters เผยว่า BlackBerry ได้ปฏิเสธข้อเสนอจากแอปเปิ้ลและไมโครซอฟท์ที่ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อกิจการบางส่วน จากรายงานระบุว่าทั้งแอปเปิ้ลและไมโครซอฟท์แสดงความสนใจซื้อสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าที่จะซื้อกิจการทั้งหมด นอกจากสิทธิบัตรของ BlackBerry ที่แอปเปิ้ลให้ความสนใจแล้วยังรวมไปถึงบริการทางด้านส่งข้อความ, บริการการรักษาความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งทั้งสิทธิบัตรและบริการด้านต่างๆครอบคลุมทั้งโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีการสื่อสารโดยมีมูลค่าถึง 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากข้อเสนอที่ไม่น่าพอใจส่งผลกระทบต่อ BlackBerry ที่ไม่สามารถหาบริษัทหรือกลุ่มทุนใดเข้ามาซื้อกิจการได้ ทำให้นายจอห์น เฉิน ประธานกรรมการบริหารแบล็กเบอร์รีคนใหม่ซึ่งรับหน้าที่รักษาการซีอีโอจึงเลือกประกาศจุดยืนการทำธุรกิจของบริษัทว่าจะขอสร้างความแข็งแกร่งด้านงานบริการและซอฟต์แวร์ให้กับบริษัท ไม่ใช่บริษัทโทรศัพท์มือถือเท่านั้น !!

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเกิดการตั้งข้อสังเกตว่า BlackBerry จะถอนตัวจากตลาดโทรศัพท์มือถือในเร็วๆนี้หรือไม่ ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here