บราเดอร์ ชูแผนธุรกิจ Transform for the future ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าองค์กร

บราเดอร์วางทิศทางดำเนินธุรกิจ 3 ปี ‘Transform For The Future’ ปรับโฉมองค์กรเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ก้าวสู่อนาคตอย่างมั่นคง เดินหน้าขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรอย่างเต็มรูปแบบด้วยโซลูชั่นที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในให้แข็งแกร่ง

มร.โทโมยูกิ ฟูจิโมโต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบัน บราเดอร์ มีสำนักงานในภูมิภาคอาเซียนรวม 6 แห่ง ประกอบด้วย ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย โดย บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล ประเทศไทย ถือเป็นอันดับ 1 ด้านผู้นำตลาดอาเซียนโดยมีส่วนแบ่งสูงสุดที่ 38% โดยคาดการณ์ผลการดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2559 (ระหว่างเดือน เม.ย. 59 – มี.ค. 60) คาดว่าจะเติบโตจากปีงบประมาณ 2558  (ระหว่างเดือน เม.ย. 58 – มี.ค. 59) ประมาณ 5% และคาดว่าปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือนเม.ย.60 – มี.ค.61) จะเติบโตขึ้นจากปีงบประมาณ 2559 อีก 5% และเพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บราเดอร์ จึงได้กำหนดระยะเวลาของแผนการดำเนินธุรกิจไปจนถึงปี 2561 ครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี (2559-2561) ด้วยคอนเซปต์ Transform For The Future หรือการปรับเปลี่ยนเพื่อการเติบโตในอนาคต ใน 3 ด้านด้วยกัน คือ

ด้านแรก Business Transform เน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะการผลักดันการขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกค้าองค์กรมากยิ่งขึ้น

ด้านที่ 2 Operation Transform การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

และด้านสุดท้าย Talent Transform การพัฒนาศักยภาพของพนักงานที่มีแนวโน้มตอบรับต่อการพัฒนา เพื่อและพัฒนาทักษะความรู้ และเกิดการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

ในส่วนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR นั้น บราเดอร์ ได้ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมหลักที่ดำเนินการอยู่นั้นได้ครอบคลุมในส่วนของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่ออนุรักษ์ชายฝั่งทะเลไทย ซึ่งได้จัดขึ้นมาแล้ว 7 ปี รวมถึงการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย โดยล่าสุดได้มีการจัดกิจกรรม Run & Share วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งถือว่าประสบผลสำเร็จอย่างยิ่ง ด้วยยอดบริจาคทั้งสิ้นกว่า 867,500 บาท โดยมีผู้ร่วมสนับสนุนทั้งสิ้น 1,735 คน ซึ่ง บราเดอร์ ได้มอบให้แก่มูลนิธิโลหิตวิทยา โรงพยายาบาลรามาธิบดี โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ  และ บราเดอร์ จะมุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจและการดำเนินงานในกลุ่มสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯ ว่า “โดยรวมแล้ว บราเดอร์มีการเติบโตในทุกกลุ่มสินค้า โดยมีสัดส่วนรายได้ แบ่งเป็นกลุ่มตลาดผู้บริโภค (Consumer) 30%, กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 50% และอีก 20% เป็นกลุ่มธุรกิจองค์กรและภาครัฐ (Corporate & Government)

“เนื่องจาก บราเดอร์ มีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างหลากหลายในทุกกลุ่มธุรกิจจึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีการเพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขนาดใหญ่ ที่เน้นเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าองค์กรและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ และยังคงเดินหน้าขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรให้เพิ่มมากขึ้น” นายธีรวุธ กล่าว

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปีงบประมาณ 2560 (ระหว่างเดือน เม.ย. 60 – มี.ค. 61) นั้น บราเดอร์ ได้สร้างสรรค์กลยุทธ์โดยแบ่งเป็นแต่ละกลุ่มสินค้าอย่างชัดเจน โดยเน้นกลยุทธ์การทำงานควบคู่ไปกับ Business Partners ซึ่งจำแนกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน กล่าวคือ 1.การจัดอบรมให้กับคู่ค้าทางธุรกิจของบราเดอร์ เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการนำเสนอโซลูชันให้กับแต่ละกลุ่มธุรกิจ 2.ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายในกลุ่มสินค้าเครื่องพิมพ์ฉลาก ไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มอิเล็กทรอนิคส์ 3.จับมือพันธมิตรทางธุรกิจด้านซอฟแวร์สแกนเนอร์ เพื่อนำเสนอในลักษณะโซลูชั่น และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด 4.ผนึกกำลังกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านจักรเย็บผ้า ในการทำกิจกรรมการตลาดต่างๆ ไปยังกลุ่มจักรเย็บผ้าและจักรปัก โดยตลอดทั้งปีจะมีกิจกรรมเพื่อพบปะลูกค้ากลุ่มต่างๆ ผ่านทางการจัดสัมมนา, กิจกรรม Workshops รวมทั้งการติดต่อโดยตรงจาก Brother

สำหรับความแข็งแกร่งด้านงานบริการหลังการขายของ บราเดอร์ นั้น นายวรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงความสำเร็จด้านการบริการของ บราเดอร์ ในปีงบประมาณ 2559 ว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บราเดอร์ ได้จัดให้มีการให้บริการผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า(Contact Center) และศูนย์บริการซ่อม (Service Center) ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบ CRM (Customer Relationship Management) ให้ทันสมัยต่อการใช้งาน เพื่อตอบสนองลูกค้าได้แบบทันทีทันใด

รวมถึงการเปิดใช้โมบายแอพพลิเคชั่น Brother Support Center เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างคลอบคลุม ส่งผลให้บราเดอร์ได้รับรางวัล The Best Customer Satisfaction Contact Center (รางวัลสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้ายอดเยี่ยม) จากงาน “The Best Contact Center Awards 2016” โดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Thai Contact Center Trade Association : TCCTA) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน รวมถึงได้รับรางวัล The Best Contact Center Manager of the Year (รางวัลผู้จัดการ Contact Center ยอดเยี่ยม) และ The Best Contact Center Agent of the Year  (รางวัลตัวแทนพนักงาน Contact Center ยอดเยี่ยม) ถือเป็นรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นเลิศด้านการบริการของ บราเดอร์ อย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ด้านการบริการอย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 บราเดอร์ จะยังคงสานต่อประสิทธิภาพด้านงานบริการต่อไป โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบการให้บริการให้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร  รวมทั้งวางแผนจัดทำโครงการ Think Big เพื่อพัฒนาบุคคลากรด้านการบริการของของบราเดอร์และของตัวแทนบราเดอร์ ให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บราเดอร์ มีศูนย์บริการและศูนย์ติดตั้ง ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 134 แห่ง รวมถึงมีศูนย์บริการซ่อมด้านจักรเย็บผ้า รวม 23 แห่ง โดยในปี 2560 คาดว่าจะขยายศูนย์บริการด้านจักรเย็บผ้าเพิ่มอีก 3 แห่งด้วยกัน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here