มหาวิทยาลัยคริสเตียนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่สถานประกาศบ้านแห่งพระพร (จุดประกาศลูก คริสตจักรที่ 2 สามย่าน

นางสาวฐิติรัตน์ จันทร์ดารา หัวหน้าแผนกพัสดุ สังกัดด้านบริหารทรัพย์สินและสื่อสารองค์กรได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้แทนมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่ ครูศาสนา ดร.พิทยา ธานี ศิษยาภิบาลสถานประกอบการบ้านแห่งพระพร เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สืบค้นความรู้สำหรับเยาวชนทั่วไป  เมื่อวันจันทร์ที่  28 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557  ณ สถานประกาศบ้านแห่งพระพร  (จุดประกาศลูก คริสตจักร ที่ 2 สามย่าน สมุทรปราการ)

edu

Facebook Comments