ผลวิจัยเผย เกมที่ยากไปส่งผลให้คนเล่นก้าวร้าวขึ้น!

ที่ผ่านมาเราต่างคิดกันไปเองว่าเกมที่ยิ่งมีเนื้อหารุนแรงน่าจะยิ่งส่งผลให้ผู้เล่นมีความก้าวร้าวมากขึ้น  แต่จากผลการวิจัยล่าสุดกลับพบว่าสิ่งที่ทำให้ผู้เล่นเกมก้าวร้าวไม่ได้ขึ้นกับเนื้อหาของเกม  แต่เป็นระดับความยากของเกมนั้นๆต่างหาก!

difficulty-in-game-lead-to-violence

Andrew Przybylski นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford และ Richard Ryan นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านแรงจูงใจจากมหาวิยาลัย Rochester  ได้จัดทำการวิจัยเกี่ยวกับการเล่นเกมและความรุนแรงของผู้เล่นเกม  ซึ่งผลสรุปออกมาว่าความรุนแรงของผู้เล่นไม่ได้เป็นผลมาจากเนื้อหาเกม  แต่มาจากความรู้สึกผิดหวัง คับข้องใจ ที่เล่นเกมไม่ผ่านต่างหากที่นำพาให้ผู้เล่นเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้

งานวิจัยดังกล่าวได้ทดสอบกับผู้เล่นเกมที่อยู่ในวัยนักศึกษาจำนวนกว่า 600 คน  โดยใช้เกมหลากหลายแนวในการทดสอบ และมีการปรับเปลี่ยนความยากง่ายและความรุนแรงของเกม  ซึ่งผลการทดลองพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมที่ยากนั้นมีแนวโน้มที่จะแสดงความรุนแรงมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เล่นเกมเดียวกันแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ง่ายกว่า

จะว่าไปผลวิจัยนี้ก็น่าจะมีความเป็นไปได้อยู่มากเมื่อคิดตามหลักความจริง เพราะเชื่อว่าหลายคนที่เคยลองเล่นเกมที่มีกราฟฟิกน่ารักๆแต่เล่นยากมากๆแบบ Flappy Bird ต้องเกิดอาการหงุดหงิดอารมณ์เสียยิ่งกว่าเล่นเกม Grand Theft Auto ที่มีเนื้อหารุนแรงเสียด้วยซ้ำ

Facebook Comments