รู้จักกับ “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลคนแก่ สร้างโดยคนไทย เตรียมส่งไปญี่ปุ่น!!

เมื่อพูดถึงหุ่นยนต์แล้ว  เราอาจจะนึกถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น  แต่ตอนนี้คนไทยเราก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลก  เตรียมส่งออกหุ่นยนต์ไปพม่าและญี่ปุ่นแล้ว

หุ่นยนต์ดินสอมินินี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ กับ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ฯ และสมาคม Well Aging Japan ประเทศญี่ปุ่น พัฒนาหุ่นยนต์ดินสอมินิเพื่อช่วยดูแลผู้สูงอายุ

dinsaw-mini

หุ่นยนต์ดินสอมินิรุ่นนี้ เป็นหุ่นยนต์รุ่นเล็กขนาดตั้งโต๊ะ  ออกแบบเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพัง อายุ 80 ปีขึ้นไป เคลื่อนที่ไม่ได้และเคลื่อนไหวได้น้อย เพื่อคอยสอดส่องเฝ้าดูผู้สูงอายุตลอดเวลา สามารถแจ้งเตือนเรียกแพทย์ฉุกเฉินได้ทันท่วงที ผ่านจอสัมผัส และกล้องสามมิติที่สามารถแยกแยะมนุษย์กับวัตถุ จับท่วงท่า อากัปกิริยาเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้ ยังเก็บประวัติสุขภาพ แล้วรายงานข้อมูลให้แก่แพทย์และครอบครัว และมีระบบโทรศัพท์เป็นวิดีโอคอลเพื่อสื่อสารกับบุตรหลานและแพทย์ โดยผู้สูงอายุไม่ต้องสัมผัสหรือเรียนรู้การใช้งานใดๆ เพราะดินสอมินิจะเชื่อมต่อและรับสายให้เอง

นอกจากนี้ ดินสอมินิ ยังเป็นช่องทางสันทนาการสำหรับรายการทีวี ดูหนัง ฟังเพลง ออกกำลังกาย ฟังธรรม เป็นผู้ช่วยแพทย์ปฐมบท ใช้งานง่าย โดยทางแพทย์และบุตรหลานเพียงดาวน์โหลดติดตั้งแอพพลิเคชั่นหุ่นยนต์ดินสอลงบนสมาร์ทโฟนก็สามารถสื่อสารได้ทันที

อ้างอิงจาก มติชน

 

Facebook Comments