Flappy Bird ในกล่องมหัศจรรย์

ในขณะที่เกม Flappy Bird ถูกถอดออกจาก App Store และ Google Play Store อันเนื่องมาจากความติสต์แตกของ Dong Nguyen ผู้พัฒนาเกมที่อ้างว่าเกมนี้มันดังเกินไปแล้ว แถม Apple และ Google ยังดำเนินการแบนเกมทุกชนิดที่มีคำว่า Flappy ตามมาภายหลังอีกด้วย

 

flappy-bird-in-the-box

ภายในระยะเวลาอันสั้นทำให้ Flappy Bird กลายเป็นอดีตบน App Store และ Google Play Store แต่สำหรับคุณ Fawn Qiu ได้ใช้โอกาสจากความฮอตฮิตนี้สร้างเกม Flappy Bird ขึ้นจริงภายในกล่องกระดาษเพียงใบเดียว โดยไม่ต้องกลัวว่า Apple และ Google จะมาแบนให้เสียความรู้สึกด้วย

โดยลักษณะของ Flappy Bird ในกล่องมหัศจรรย์มีวิธีการเล่นที่คล้ายคลึงกับการเล่นบนมือถือ ซึ่งคุณ Fawn Qiu ได้สร้างกลไกการเล่นที่พ่วงกับมอเตอร์และสวิตช์สำหรับควบคุมการขึ้นลงของตัว Flappy Bird หากผู้เล่นควบคุมตัวนกไปสัมผัสกับสิ่งกีดขวาง ฝากล่องจะปิดลงมาโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเล่นซ้ำก็เพียงกดสวิซต์จากนั้นฝากล่องก็จะเปิดให้เล่นอีกครั้ง (ดูคลิปวีดีโอได้ท้ายข่าวครับ)

source : geeky-gadgets

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here