แนวคิดสุดเจ๋ง ฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ ผลิตไฟได้ไม่ต้องใช้พื้นที่บนดิน

ฟาร์มโซลาร์เซลล์ลอยน้ำ

ด้วยสภาพแวดล้อมของโลกเราที่กำลังมีปัญหามากขึ้นเรื่อย ๆ จึงจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานทางเลือกมาใช้ หนึ่งในนั้นคือโซลาร์เซลล์หรือพลังงานแสงอาทิตย์

แต่การจะสร้างฟาร์มขนาดใหญ่ จำเป็นต้องอาศัยพื้นที่จำนวนมาก ไม่เหมาะกับภูมิประเทศบางแห่งที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ เป็นทะเล หรืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่พื้นดิน จึงเกิดเป็นแนวคิดจะที่จะสร้างฟาร์มพลังงานอาทิตย์บนน้ำ ช่วยในการประหยัดพื้นที่ได้มากขึ้น แถมช่วยลดอุณหภูมิและการระเหยของน้ำได้อีกด้วย

นอกจากนี้ น้ำยังช่วยให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เย็นกว่าการใช้งานบนดิน จึงสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่าบนบก ซึ่งแผงโซลาร์จะมีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อมีความร้อนสูง

ปัจจุบัน การวางโซลาร์เซลล์บนผิวน้ำกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา และในปัจจุบัน บ้านเราก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งมันเป็นไอเดียที่มากนะสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงปลา ทำสวน ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

ที่มาข้อมูล
https://www.euronews.com/green/2023/05/11/from-water-saving-to-clean-energy-heres-why-floating-solar-farms-are-booming-in-the-us