ผู้บุกเบิก AI เตือน ChatGPT ไม่ใช่แค่เครื่องมือ แต่มันกำลังเข้าใจคน

[พิสูจน์ได้ไหม] จนถึงปัจจุบัน AI ยังคงถูกมองทั้งแง่ร้ายและแง่ดีเสมอมา โดยในแง่ร้ายมองว่ามันอาจแทนที่มนุษย์ในสักวัน ซึ่งก็ยังพอมีความเป็นไปได้ ทว่าอีกมุมก็มองว่า ‘มันมีความคิด’ โดยผู้ที่มีความเชื่อดังกล่าวก็ไม่ใช่คนทั่วไปที่ไหน หากแต่เป็นถึงหนึ่งใน [เจ้าพ่อแห่งวงการ AI]

Geoffry Hinton ผู้บุุกเบิก AI จาก Google (แต่ลาออกแล้วในปี 2013) เคยมีผลงานดังอย่าง Machine learning (ML) กับงานวิจัยด้าน Neural Networks หรือโครงข่ายประสาทเทียม เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ขลุกอยู่กับ AI มานับทศวรรษ

แต่ไม่นานมานี้ผู้บุกเบิกคนดังกล่าว ได้แสดงความคิดเห็นกับ ChatGPT ของ OpenAI ไว้อย่างน่าสนใจว่า ‘มันกำลังเข้าใจเรา’ โดยศึกษาผ่านผู้ใช้ที่มีการใส่คำหรือประโยคแทบตลอดเวลา ซึ่งมันไม่ใช่เพียงเครื่องมือช่วยเติมข้อความอัตโนมัติเท่านั้น แต่มันใหญ่กว่านั้นมาก

ChatGPT รู้กระทั่งการเล่นคำในบางคำ ทั้งยังเข้าใจความหมายของคำและความคิดที่ผู้ใช้แบ่งปันด้วย ทั้งนี้ไม่เพียง ChatGPT เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงโมเดลภาษาอื่น ๆ ที่คล้ายกันอาจเป็นภัยคุกคามได้

ทั้งนี้ Geoffry Hinton ได้ยกตัวอย่างแมลงปอว่าเป็นเหมือน AI เติบโตผ่านสารพัดข้อมูลที่ผู้ใช้พิมพ์ถามเข้ามา หลังจากนั้นจะพัฒนาจนฉลาดขึ้น ทรงพลังขึ้น และเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติมากขึ้นด้วย

ที่มา : BGR