ธ.ออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 : An Industry wake – up Call ที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยมี ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน สำหรับธนาคารออมสินได้นำเสนอหลัก 3 ออม ได้แก่ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม และออมสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลงานที่สะท้อนหลักการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ณ อาคาร 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments