สำนักงาน กสทช.จัดการประชุมภายใต้หัวข้อพิเศษ Edutainment Workshop: Startup Start it!

BD509x240CmREV1

สำนักงาน กสทช. กำหนดจะจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ๘-๙ อาคารชาเลนเจอร์ ภายใต้หัวข้อพิเศษ Edutainment Workshop: Startup Start it! โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจ Startup ผ่านกิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจในเรื่อง ขั้นตอนของการทำธุรกิจ Startup คำศัพท์ที่ใช้ในวงการ Startup และ Startup Baker Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ปัญหาการเริ่มต้นธุรกิจได้

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาฯ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมฯ ในช่วงวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ดังกล่าว ในนามของสำนักงาน กสทช. ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการประชุมครั้งนี้ จึงขอเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการฯ และชมนิทรรศการภายในงาน ITU Telecom World 2016 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/nxPu8YUeRzMoswht2

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชัชนาท จรัญวัฒนากิจ หมายเลข ๐๙๒-๖๔๕-๑๙๕๑

Facebook Comments