บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้า

เมื่อเร็วๆนี้ นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย) และนายปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน ) (ที่ 4 จากซ้าย) มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 150,000 บาท

3410

นายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ที่ 3 จากซ้าย)

นายปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน ) (ที่ 4 จากซ้าย)

ทั้งนี้เงินจำนวนดังกล่าวสนับสนุนงานด้านการศึกษา และกิจกรรมด้านวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี (ที่ 2 จากซ้าย)  และผศ.ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบ  ณ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Facebook Comments