Home เอ็นไอเอเดินหน้ารังสรรค์นวัตกรรมเพื่อสังคมรับเมืองเติบโต นาย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล ผู้ก่อตั้งบริษัท Eyedropper Fill และผู้คิดค้นโปรเจกต์อารามอารมณ์ 1

นาย นันทวัฒน์ จรัสเรืองนิล ผู้ก่อตั้งบริษัท Eyedropper Fill และผู้คิดค้นโปรเจกต์อารามอารมณ์ 1

Facebook Comments
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3
พระราชเวที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 1