ผู้ว่ามาเข้ม สั่งข้าราชการแจงงบ อัปโหลดขึ้นเว็บ ใน 30 วัน

การทำงานต้องโปร่งใส ชัชชาติสั่งข้าราชการ ต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บ Open Data ภายใน 30 วัน

เมื่อเดือนมิถุนายนในเพจของชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้เปิดเผยงบประมาณรายจ่ายปี 2566 ออกมาให้ประชาชนได้รับรู้ ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลบนเว็บไซต์ของ กทม.

ล่าสุดผู้ว่า กทม. ได้ออกคำสั่งให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ต้องอัปโหลดข้อมูลทั้งหมดขึ้นเว็บไซต์ data.bangkok และเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลการทำงานต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้

ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์จะมีทั้งรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร

นอกจากคำสั่งที่ให้ทุกหน่วยงานอัปโหลดข้อมูลภายใน 30 วัน แล้ว ยังคงต้องรายงานความคืบหน้าทุก ๆ 90 วัน เพื่อพัฒนาให้เป็น Digital Contract ที่สามารถส่งข้อมูลระหว่างหน่วยงานไหลลื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ล่าสุดมีไฟล์ข้อมูลถูกอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์มากถึง 428 ชุด โดยแบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน ทั้ง สำนักงานเขต , ชุดข้อมูล , ข้อมูลด้านกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น

ดูข้อมูลของหน่วยงาน >> https://data.bangkok.go.th/

ที่มา : main.bangkok

#ชัชชาติ #OpenData #TechhubUpdate