พีไอเอ็ม เชิญฟังสัมมนาออนไลน์ “Create Facebook Messenger AI Chatbot สร้างผู้ช่วยอัจฉริยะในการต่อยอดธุรกิจบนสื่อออนไลน์” ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิเศษสุดเข้มข้นในรูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “Create Facebook Messenger AI Chatbot สร้างผู้ช่วยอัจฉริยะในการต่อยอดธุรกิจบนสื่อออนไลน์” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ทัศนวิภาส ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พีไอเอ็ม และ รองศาสตราจารย์ ดร.ละออ บุญเกษม อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พบกับองค์ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นขอ’เทคโนโลยี Chatbot การลดต้นทุนการทำงานด้วยเครื่องมือ Chatbot การสอนจัดทำ Chatbot อย่างง่ายบน Facebook และที่สำคัญเทรนด์ด้านนี้ในอนาคต กิจกรรม Workshop  การฝึกทำ Chatbot, NLP, และ Chatfuel บน Facebook Messenger สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.­

สามารถรับชมผ่านช่องทาง Microsoft Teams 

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/VxaeeqFXTTia2hnD9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุภิฐศราค์ (หมี่) 0 2855 1471 หรือ อีเมล tin.pim2018@gmail.com

Facebook Comments