เรียนรู้เอง นักวิจัยพัฒนา AI รุ่นใหม่ AI สอนกันเองได้ ไม่ต้องพึ่งคน

AI สอนกันเองได้

จะเก่งกว่าคนสอนไหม นักวิจัยพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นใหม่ ที่สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันเอง โดยแทบไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากมนุษย์

โมเดล AI ใหม่นี้มีความสามารถในการเรียนรู้และปฏิบัติงานตามคำสั่งที่เป็นข้อความ จากนั้นสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้ไปยัง AI ตัวอื่นต่อไป

เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของระบบ นักวิจัยได้สอนให้ AI ตัวหนึ่งเรียนรู้วิธีการทำงานจากคำสั่งที่เป็นข้อความ จากนั้นก็ปล่อยให้ AI ตัวนั้นสื่อสารกับ AI ที่เป็นพี่น้อง

ซึ่งสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน ความก้าวหน้าครั้งสำคัญนี้ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันมหาศาลของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) ที่ใช้ในปัญญาประดิษฐ์

ด้วยการสร้าง AI ที่สามารถสื่อสารและส่งต่อข้อมูลซึ่งกันและกัน นักวิจัยได้ลดขั้นตอนเบื้องต้นในการสร้างโมเดล AI ลงไปมาก

โดยปกติแล้ว เราจำเป็นต้องฝึกฝน AI แต่ละตัวให้ ทำงานที่เราต้องการ แต่ด้วยระบบเครือข่าย AI แบบนี้ จะช่วยลดความจำเป็นในการฝึกฝนแต่ละตัวแยกกันลงไปได้มาก

ต่อไปนี้ ก็ให้เขาสอนกันเองได้ล่ะมั้ง ….

ที่มา
bgr