มทร.ธัญบุรี และ สสว. อบรม ‘ผู้ขาย’ ยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอสเอ็มอี ปี 2562 หรือ SME Online อบรมผู้ประกอบการขายของออนไลน์ยุคดิจิทัล จ.สุพรรณบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี เป็นหนึ่งในหน่วยร่วมสำคัญที่ดำเนินการในโครงการ SME Online ปีที่ 3นำคณาจารย์ วิทยากร และทีมงาน จัดกิจกรรมทั้งการเตรียมความพร้อมสินค้าและบริการ เช่น การถ่ายภาพสินค้า ช่วยจัดและพัฒนารายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจตามกลุ่มผู้บริโภคและให้ความรู้ด้านกลยุทธ์ เทคนิคและวิธีการการตลาดออนไลน์ในหลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในลักษณะของการเปิดร้านค้าออนไลน์ และการอบรมเชิงลึกในเชิงปฏิบัติการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก

ล่าสุด มทร.ธัญบุรี และ สสว. จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่รู้จักและเติบโตอย่างแข็งแรงด้านออนไลน์ ได้ร่วมสัมมนาหัวข้อ “ขายสินค้าให้ปัง ดังบน Social Commerce” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมโครงการ พร้อมกันนี้ ในงานยังสอนเทคนิคพิเศษการเปิดร้านออนไลน์ และจัดบริการถ่ายภาพสินค้า ผลิตภัณฑ์ฟรีสำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมเพื่อนำไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์บนตลาดออนไลน์ต่อไป

ด้าน ดร.วิเชษฐ์ พลายมาศ หัวหน้ากลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่าเห็นถึงความตั้งใจของผู้ประกอบการอย่างจริงจัง ที่ทุ่มเทและให้ความสำคัญกับการขายของออนไลน์ยุคดิจิทัล และ มทร.ธัญบุรี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการนำโครงการ SME Online ไปช่วยเสริมความเข้มแข็งบนตลาดออนไลน์

ขณะที่ นายยุทธพงษ์ กอบกาญจนา ผู้ประกอบการธุรกิจน้ำตาลอ้อยอินทรีย์ ‘ไร่จอมยุทธ์’ ที่เข้ารับการอบรมภายในกิจกรรมครั้งนี้ เล่าว่า การตลาดออนไลน์นับว่าเป็นช่องทางที่สำคัญในปัจจุบัน ที่จะมาเสริมการขายและขยายขอบเขตการทำธุรกิจให้กว้างขึ้น หากผู้ประกอบการรายใดที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ไม่รู้จักการพัฒนาหรือเพิ่มช่องทางการขาย ก็อาจจะเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจได้ แต่ที่สำคัญคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการจะต้องมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

อีกหนึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม นายณัฐธนนท์ ปรัชาพิริยกรณ์ ผู้ประกอบการธุรกิจ น้ำนมข้าวโพด ‘บ้านไร่สุพรรณ’ เผยความรู้สึกถึงกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ว่า ตนได้ทักษะและเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก อยากให้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษา ที่มีความพร้อมทั้งงานวิจัย นวัตกรรม มาเติมเต็มความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญาเพื่อการทำธุรกิจของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มไซส์เล็กที่ถือว่ามีบทบาทในการกระตุ้นการจ้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ และเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

ทั้งนี้ ในโครงการยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจด้านออนไลน์อีกมากมาย ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถดูข้อมูลและสมัครเข้าร่วมกับหน่วยงานร่วมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศฟรี ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook :  SMEONLINE BY OSMEP หรือเว็บไซต์ www. smeonline.rmutt.ac.th สอบถามเพิ่มเติมโทร.086-314-1482

Facebook Comments