อังกฤษเริ่มแล้ว ติดกล้อง AI คัดแยกภาพ นับจำนวนเม่นเพื่ออนุรักษ์

เจ๋งอ่ะ โครงการอนุรักษ์เม่นน้อย ด้วยปัญญาประดิษฐ์และอาสาสมัคร

จากข้อมูลของสมาคมอนุรักษ์เม่นแห่งอังกฤษ (BHPS) พบว่า จำนวนเม่นในประเทศอังกฤษ ลดลงระหว่าง 30% ถึง 75% ตั้งแต่ปี 2000 ซึ่งเป็นจำนวนที่น่าเป็นห่วง ซึ่งเม่น มีบทบาทสำคัญอย่างมากในระบบนิเวศ ทั้งการควบคุมจำนวนแมลง กระจายเมล็ดพันธุ์ และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

นี่เป็นที่มาที่อังกฤษได้เริ่มโครงการใหม่ โดยนำ AI มาช่วยจำนวนเม่นที่มีอยู่ในประเทสอย่างแม่นยำ ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะช่วยให้เข้าใจจำนวนเม่นน้อยที่อยู่ในประเทศ และช่วยให้นักอนุรักษ์สามารถวางแผนปกป้องสัตว์เลี้ยงลูกชนิดนี้ได้ดียิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ เริ่มต้นด้วยการติดกล้องมากกว่า 300 ตัวที่กระจายอยู่พื้นที่หลัก 13 พื้นที่ และภายใน 3 ปีข้างหน้า อังกฤษก็มีแผนจะติดตั้งกล้องกว่า 1,000 ตัวครอบคลุม 40 พื้นที่ และกล้องแต่ละตัว จะมีเซนเซอร์กดถ่ายภาพอัตโนมัติ หากมีการเคลื่อนไหว

แต่ภาพที่ถ่ายได้นั้น น่าจะมีจำนวนมาก จึงต้องใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Liverpool John Moores มาช่วยคัดกรองภาพที่ไม่มีสัตว์ป่าออกไป

ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้จะถูกนำไปใช้ประเมินจำนวนเม่นในสหราชอาณาจักร ใช้ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรเม่นในแต่ละปี ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุพื้นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารที่ดีและแย่สำหรับเม่น รวมถึงสาเหตุที่ทำให้ประชากรเม่นลดลงด้วย

เราน่าจะเอาแบบอย่างมาประยุกต์ใช้เพื่ออนุรักษ์สัตว์สงวนในบ้านเราบ้างก็ดีนะ โดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์อย่าง เสือดำ หรือ นกเงือกครับ

ที่มา
https://www.countryfile.com/wildlife/mammals/scientists-are-using-ai-to-save-hedgehogs