ปากกา Scribble ชี้ที่สีไหน เขียนสีนั้นได้ ตามที่คุณต้องการ

ศิลปินหรือนักวาดภาพอาจจะเคยนึกฝันว่าหากวันหนึ่งมีเครื่องมือวาดภาพ ลงสี ได้ด้วยปากกาเพียงด้ามเดียวคงเป็นอะไรที่มหัศจรรย์และสะดวกแบบสุดๆ แต่ใครจะคิดล่ะครับว่าเครื่องแบบนั้นได้เกิดขึ้นแล้ว

Scribble-pen-1

เครื่องมือดังกล่าวเรียกว่า “Scribble” แบ่งเป็นสองชนิดได้แก่ ปากกาแบบที่ใช้เขียนทั่วไป และปากกาสไตลัส ซึ่ง Scribble เป็นปากกาตัวแรกของโลกที่สามารถใช้สีจากรอบตัวคุณมาใช้สร้างสรรค์ผลงานทั้งในกระดาษหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ ซึ่งผู้สร้างปากกา Scribble กำหนดให้สามารถเลือกใช้สีได้ถึง 100,000 สีโดยไม่ซ้ำกัน และสามารถลงมือสร้างสรรค์ภาพวาดได้มากกว่า 16 ล้านสี โดยตัวปากกาจะมาพร้อมกับเซนเซอร์สีในตัวและไมโครโปรเซสเซอร์ที่ใช้ในการตรวจจับสี

Scribble-pen-2

ตัวอย่างการทำงานนั้นเมื่อคุณต้องการจะใช้สีที่คุณเห็นจากสิ่งรอบตัว เพียงใช้ด้านหนึ่งของปากกาชี้ไปที่วัตถุนั้นๆ เพื่อให้เซนเซอร์ตรวจจับสีก่อนจะแปลงออกมาเป็นสีที่ผู้ใช้ต้องการ

อย่างไรก็ตามปากกา Scribble ยังไม่มีแผนเปิดตัวในตอนนี้ แต่ได้มีการกำหนดราคาล่วงหน้าแล้วว่า ปากกา Scribble แบบที่ใช้เขียนทั่วไป ราคาอยู่ที่ $149.95 หรือประมาณ 4,900 บาท ขณะที่แบบสไตลัสจะมีราคาอยู่ที่ $79.95 หรือประมาณ 2,600 บาท

ที่มา getscribblepen

Scribble-pen-3

 ปากกา Scribble แบบที่ใช้เขียนทั่วไป

Scribble-pen-4

ปากกา Scribble แบบสไตลัส

Facebook Comments