ซีเกทร่วมทำความดีวันแม่

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ นำโดยนางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพนักงานจิตอาสาซีเกท เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทางเดินริมถนนเทพารักษ์

Seagate-Teparuk-road-cleaning_1

บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานเทพารักษ์ นำโดยนางสาวนิลวดี เลียงสุนทรสิทธิ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพนักงานจิตอาสาซีเกท เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณทางเดินริมถนนเทพารักษ์ให้สะอาด ปราศจากขยะมูลฝอยและลดโรคระบาด และรณรงค์ให้แก่ภาคประชาชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 ภายใต้แนวคิด “ชาวประชา อาสา พัฒนา ถนนเทพารักษ์ เทิดไท้มหาราชินี” จัดโดยเทศบาลตำบลบางเมือง อ.เมือง สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

Facebook Comments