ซีเกท เทคโนโลยี รายงานผลประกอบการทางการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2014

บริษัทมีเงินสดจากการดำเนินงาน จำนวน 856 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลประกอบการของบริษัทในด้านยอดรายรับและกำไรสุทธิต่อหุ้น สูงกว่าไตรมาสเดียวกันเมื่อปีการเงิน 2013

 

seagate-profit

บริษัทซีเกท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX) (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “ซีเกท”) รายงานผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปีการเงิน 2014 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ในช่วงไตรมาสที่ 2 บริษัทรายงานยอดรายรับ จำนวน 3,530 ล้านเหรียญสหรัฐ กำไรขั้นต้น ร้อยละ 28 กำไรสุทธิ จำนวน 428 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี เท่ากับ 1.24 เหรียญสหรัฐ สำหรับผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้รับการรับรองทางด้านบัญชี ซึ่งไม่รวมผลกระทบของบางรายการ ซีเกทรายงานกำไรขั้นต้น ร้อยละ 28.5 กำไรสุทธิ จำนวน 455 ล้านเหรียญสหรัฐ และกำไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 1.32 เหรียญสหรัฐ

ในช่วงไตรมาสที่สองของปีการเงิน 2014 ซีเกททำเงินประมาณ 856 ล้านเหรียญสหรัฐจากการดำเนินงาน ใช้เงินจำนวน 142 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อจ่ายเงินปันผล และใช้เงินประมาณ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อซื้อหุ้นสามัญ จำนวน 33 ล้านหุ้นคืน โดยมีการออกหุ้นสามัญ จำนวน 328 ล้านหุ้นที่ยังอยู่ในมือของผู้ถือหุ้นในช่วงสิ้นสุดไตรมาส บริษัทมีเงินสด สินทรัพย์ที่เทียบเท่าเงินสด เงินสดที่มีภาระผูกพัน และการลงทุนระยะสั้น จำนวนทั้งสิ้น ประมาณ 2,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่สิ้นสุดไตรมาส

“ผลประกอบการที่ดีของซีเกทในไตรมาสที่สิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคมสะท้อนให้เห็นความมีวินัยในการบริหารการทำกำไรของธุรกิจของเราและการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม เรายังคงดำเนินการลงทุนในเชิงกลยุทธ์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและยกระดับศักยภาพในการผลิตเพื่อเอื้ออำนวยให้เราได้รับประโยชน์จากการจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์ ระบบโมไบล์และโอเพ่น ซอร์ส (open source) ซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูล” นายสตีฟ ลุคโซ่ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของซีเกท (Steve Luczo, Seagate’s chairman and chief executive officer) กล่าว “เรามีกระแสเงินสดจำนวนมากในไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม และเมื่อผสมผสานกับการดำเนินงานตามกลยุทธ์ในการจัดสรรเงินลงทุนของเรา เราสามารถดำเนินตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ในการคืนเงินร้อยละ 70 ของกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของเราไปยังผู้ถือหุ้นในปีการเงินนี้”

ซีเกทได้ออกเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงิน อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินนี้ในการประชุมทางโทรศัพท์ แต่ข้อมูลนี้จะอยู่ในเว็บไซต์ของนักลงทุนของซีเกท ซึ่งท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.seagate.com/investors

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here