SPVI จัดซื้อ iPad เพื่อการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา

บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามจัดซื้อไอแพดรวมถึงโปรแกรมสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมในปีการศึกษา 2560 พร้อมจัดฝึกอบรมการใช้ไอแพดสำหรับครู เพื่อให้การใช้ไอแพดในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และนายไตรสรณ์ วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันลงนามจัดซื้อไอแพดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยทางบริษัทฯ จะเป็นผู้จัดหาไอแพดรวมถึงโปรแกรมสำหรับไอแพตสำหรับใช้ในการเรียนการสอนระดับมัธยมในปีการศึกษา 2560 นอกจากนั้น บริษัทจะจัดฝึกอบรมการใช้ไอแพดสำหรับครู เพื่อให้การใช้ไอแพดในห้องเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะให้กับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here