กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกาศชัดบนเวที Townhall 2024 พร้อมเป็นเบื้องหลังผลักดันธุรกิจลูกค้าพิชิตทุกความสำเร็จ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA) บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS) ได้จัดการประชุม Townhall ประจำปีขึ้น ภายใต้แนวคิด “Our Customer Success is Our Success.” ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของพวกเรา เพื่อเป็นการเน้นย้ำในวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นสู่การเป็นพันธมิตรผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีที่พร้อมตอบโจทย์ลูกค้า คว้าชัยชนะและสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน โดยอาศัยแนวทางของแผนกลยุทธ์ขยับขยายในเชิงธุรกิจให้พร้อมรองรับการเติบโตในอนาคต

ภายในงานมีการนำเสนอทิศทางธุรกิจ เป้าหมาย และปัจจัยในการบรรลุความสำเร็จจากหลากหลายสายงานธุรกิจ ประกอบด้วย Infrastructure, Enterprise Operations, Enterprise Services, Client and Service Support, Smart Solutions, and Solution Development (Application Development, Cybersecurity, Data Management)

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอแผนเชิงกลยุทธ์ที่รอบด้านเพื่อพัฒนาบุคลากร และช่วงท้ายเป็นธรรมเนียมทุกปีที่กลุ่มบริษัทจะให้ความสำคัญด้วยช่วงเวลาพิเศษในการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคและสร้างความสำเร็จมายาวนาน ได้แก่  10 15 และ 20 ปี

เกี่ยวกับ กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี

กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีโซลูชั่นที่ไว้วางใจได้ พร้อมตอบโจทย์ ธุรกิจลูกค้าด้วยบริการที่คุ้มค่าที่ครอบคลุมจากบริการด้านดิจิทัลโซลูชั่น (ได้แก่ Security Solutions, ERP, Data Platform, Application Development and Smart Solutions) จนถึงบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยสูง (ได้แก่ ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานสูง คลาวด์แพลตฟอร์ม การเชื่อมต่อโครงข่ายที่หลากหลาย มีศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเตอร์เน็ตที่มีความเป็นกลางให้ความเท่าเทียมกัน) ซึ่งนับเป็นปัจจัยให้เกิดฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ทั้งในและต่างประเทศ เน้นความสำคัญ ในการประสานพลังร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อช่วยตอบโจทย์ลูกค้าและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com