เด็กไทยเล่นเกมออนไลน์มากสุดในเอเชีย! แพทย์เตือนมีผลกระทบหลายด้าน

แพทย์เผยเด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมออนไลน์ผ่านมือถือ-คอมพิวเตอร์มากสุดในเอเชีย เฉลี่ยวันละ 3.1ชั่วโมง เตือนมีผลกระทบหลายด้าน

thai-child-addict-to-game

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่าจากการสำรวจ พฤติกรรมการเล่นเกมของเด็กไทยพบว่า เด็กไทยเล่นเกมออนไลน์ผ่านโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต สูงถึง 3.1 ชั่วโมงต่อวัน ถือเป็นอันดับ 1 ของประเทศในแถบเอเชีย โดยมีผู้ที่เสพติดการเล่นเกมขั้นรุนแรงจนไม่สามารถหยุดเล่นเกมได้ คิดเป็นร้อยละ 10-15 ของเด็กนักเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้การใช้เวลาเล่นเกมมากกว่า 60.7 นาที / วัน จะส่งผลกระทบต่อเด็ก ทั้งด้านการเรียน ความเครียด สภาพอารมณ์ และจิตใจแปรปรวน

พญ.มธุรดากล่าวว่าจากข้อมูลที่มีผู้ปกครองโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่อง ลูกติดเกม พบว่า เด็กเกิดปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด และการเรียนตกต่ำ ร้อยละ 54, เด็กเกี่ยวข้องกับการพนัน ร้อยละ 27.2, เสพติดจากเกม เพราะเป็นหนี้สิน ไม่สามารถหยุดเล่นได้ ร้อยละ 19, เด็กมีปัญหาครอบครัว ร้อยละ 14, มีปัญหาความสัมพันธ์ทางสังคมและครอบครัว ร้อยละ 9, มีปัญหาการฆ่าตัวตายที่เกิดจากเกม ร้อยละ 4-5

ทั้งนี้ผู้ปกครองควรสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานว่าติดเกมหรือไม่ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมอาทิ ห่างเหินจากครอบครัวและเพื่อนๆ, เหม่อลอย วิตกกังวล ไม่มีสมาธิในการเรียน, อารมณ์เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน มักแสดงความก้าวร้าวทันทีที่พบเหตุไม่ถูกใจ, มีพฤติกรรมซึมเศร้า นอนหลับยาก

 

ที่มา PostToday

Facebook Comments