4 มหาลัยไทยเจ๋ง! ติดท็อป 100 มหาลัยชั้นนำในกลุ่มประเทศศก.ใหม่

4 อันดับมหาวิทลัยชั้นนำของประเทศไทยได้รับการจัดอันดับติด Top 100 ของมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่

university

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) กล่าวว่า ในการจัดอันดับตามกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่ ของTimes Higher Education 2014 มหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 100 มหาวิทยาลัย จาก 22 ประเทศ ปี 2014 มอ.ติดอันดับที่ 89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 29 มหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่ 52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันที่ 85 ยึดระเบียบวิธีวิจัยและตัวชี้วัดปกติของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 13 ตัวชี้วัดจากภาคอุตสาหกรรมและสายตานานาชาติที่มองมหาวิทยาลัย

สำหรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจใหม่เป็นการจัดอันดับเฉพาะกลุ่มประเทศเขตเศรษฐกิจเกิดใหม่เป็นครั้งแรกโดยกลุ่มประเทศ”BRICS” ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วได้แก่ ประเทศจีน บราซิล รัสเซีย แอฟริการใต้และอินเดีย เป็นการย้ายเศรษฐกิจโลกจากกลุ่มพัฒนาแล้วมาสู่กลุ่มประเทศกำลังพัฒนา 5 ประเทศ รวมกับกลุ่มประเทศEmerging Economies เป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ เป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และมหาวิทยาลัยมหิดล ก็ติดอันดับท็อป 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย  ซึ่งจัดอันดับโดย Times Higher Education เช่นกัน  โดย มจธ. ติดอันดับ 50  ตามด้วยมหิดลติดอันดับ 82 ของเอเชีย

 

ที่มา  โลกวันนี้,  มติชน

 

Facebook Comments