ไทยเบฟ ได้รับ 2 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2022 จำนวน 2  สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence) และ สาขาความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management Excellence) ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศทางด้านการบริหารจัดการในสาขาต่างๆ โดยมี  ดร.เอกพล ณ สงขลา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดกลุ่มทรัพยากรบุคคล และ นางต้องใจ  ธนะชานันท์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายงานความยั่งยืนและกลยุทธ์ ผู้แทนจาก บริษัท  ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบรางวัลดังกล่าว ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักช์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Facebook Comments