The Amazing Fact 2 เรื่องไม่รู้ในโลกออนไลน์

ขึนชื่อว่าโลกออนไลน์โลกที่ข่าวสารมาไวไปไว ก็เลยมีเรื่องต่างๆมากมายที่เราอาจะไม่เคยรู้ ต่อไปนี้จะเป็นเรื่องจรงิบนโลกออนไลน์ที่ถ้าคุณรู้อาจจะร้อง เฮ้ย…จริงดิ(อีกแล้ว)

p86_number_478-page-001

บางข้ออย่างเรื่องของปู่ Ronald Wayne เห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขำหรือสงสารแกดีปู่นะปู่ ไม่น่าเลยย

Facebook Comments