เทคโนโลยี อ่าน ออกเสียง เรียกอัจฉริยะ Part 2

เทคโนโลยี อ่าน ออกเสียง เรียกอัจฉริยะ Part 2

เมื่อเสียงเป็นมากกว่าการสื่อสาร

เสาร์ที่ 12 – อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 57 เวลา 11.00 – 17.30 น.

อุทยานการเรียนรู้ TKPARK

Facebook Comments