เทคโนโลยี อ่าน ออกเสียง เรียกอัจฉริยะ Part 1

เทคโนโลยี อ่าน ออกเสียง เรียกอัจฉริยะ Part 1

เมื่อเสียงเป็นมากกว่าการสื่อสาร

เสาร์ที่ 12 – อาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 57  เวลา 11.00 – 17.30  น.

อุทยานการเรียนรู้ TKPARK

Facebook Comments