เทียบให้เห็น เผยผลทดสอบแมสก์ กันเชื้อโรคได้ดีที่สุด

ทีมนักวิจัยจาก University of Maryland ในสหรัฐฯ ทำการทดลองโดยให้ผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 44 คนหายใจเข้าเครื่อง Gesundheit II ที่สามารถวัดอนุภาคของไวรัสที่ออกมาได้

พวกเขาได้ทดสอบกับหน้ากาก 4 แบบ พร้อมให้ผู้ร่วมทดลองเปล่งเสียงต่างๆ เช่น ร้องเพลง Happy Birthday ให้แต่ละคนหายใจในหน้ากาก 30 นาที และอีก 30 นาทีโดยไม่ใส่หน้ากาก

ผลปรากฏว่า หน้ากาก N95 ชนิดปากเป็ด (duckbill) กันอนุภาคขนาดใหญ่และเล็กได้ถึง 99% และ 98% ตามลำดับ และป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสได้ถึง 98% นอกจากนี้ยังทดสอบหน้ากากผ้า สามารถป้องกันได้ 87% หน้ากากอนามัย 74% และหน้ากาก KN95 (71%) ซึ่งแต่ละแบบนั้นมีประสิทธิภาพต่างกัน

ถึงแม้ว่าหน้ากาก KN95 ที่มีการใช้กันแพร่หลายจะได้คะแนนน้อยสุด แต่ทีมวิจัยก็บอกว่าอาจเป็นเพราะมีลมหายใจรั่วออกด้านข้างได้มากกว่า ส่วนหน้ากาก N95 ได้คะแนนสูงเพราะประสิทธิภาพของตัวกรอง และการแนบสนิทกับผิวหน้า แต่สำหรับใครที่เคยใส่ N95 แบบถูกวิธีจริง ๆ จะเข้าใจว่า มันหายใจลำบากมาก และมีก็ราคาแพงมากที่สุดด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การศึกษานี้ไม่ได้วัดปริมาณไวรัสที่เข้ามาจากภายนอกนะ หรือพูดอีกอย่างคือไม่ได้วัดว่าหน้ากากแต่ละแบบป้องกันผู้สวมใส่จากไวรัสในอากาศได้แค่ไหน แต่วัดจากจุดประสงค์จริง ๆ ของหน้ากากคือดูว่า หากเราติดเชื้อแล้ว หน้ากากแบบไหน จะกันการแพร่เชื้อได้ดีที่สุดครับ

ที่มา
sciencealert