Vivo V5s จัด Pre-Order พร้อมลุ้นสิทธิ์บินลัดฟ้า Around The World 8 ประเทศ

ใกล้จะเปิดตัวแล้วกับ Vivo V5s ซึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้ ยังคงเน้นในเรื่องของกล้องหน้าที่มาพร้อม SelfieSoftlight กับความละเอียดที่สูงถึง 20 ล้านพิกเซล  ทั้งการให้ RAM มาเต็มที่ 4GB  หน้าจอ 5.5 นิ้ว  ทั้งนี้ Vivo V5s มาพร้อมกับอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ App Clone ช่วยให้คุณสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยที่คุณสามารถเข้า ใช้งานแอพลิเคชั่นด้วยบัญชี  2  บัญชีพร้อมกันในเวลาเดียวกันอย่างง่ายดาย  จึงเปิดให้มีการ  Pre-Order  ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2560 ที่กำลังจะถึงนี้

ซึ่งลูกค้าจะได้รับและมีสิทธิ์ลุ้นของรางวัลมากมาย โดยรอบนี้ Vivo จะพาผู้ที่  Pre- Order บินลัดฟ้าอีกครั้ง  ซึ่งรอบที่แล้ว Vivo ได้พาผู้โชคดีไปฮ่องกงกันมาแล้ว  กลับมาคราวนี้ Vivo จะพาคุณบินลัดฟ้าทัวร์ยุโรป ในกิจกรรมที่ชื่อว่า  Vivo V5s Around The World  โดยกิจกรรมนี้เป็นการมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้าที่ทำการ  Pre – Order Vivo V5s ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึง 4 พฤษภาคม 2560  

ซึ่งประเทศที่ Vivo จะส่งไปคราวนี้มีทั้งหมด  8  ประเทศด้วยกัน คือ สหรัฐอเมริกา , อังกฤษ , สเปน , อิตาลี , ฝรั่งเศส , ออสเตรีย  สวิสเซอแลนด์ , ญี่ปุ่น  จำนวนประเทศละ 1 ที่นั่ง ซึ่งลูกค้าต้องอัพโหลดภาพใบจอง พร้อม ชื่อ-นามสกุล  ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  เลขบัตรประชาชน และร้านค้าที่ทำการจอง   Pre-Order  ในเว็บไซต์ www.vivo.co.th/v5saroundtheworld

ประกาศผลกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2560  รวม 8 ครั้ง

ของรางวัล:

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เวียนนา,ประเทศออสเตรีย จำนวน 1 ที่นั่ง
2. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เจนีวา,ประเทศสวิสเซอแลนด์ จำนวน 1 ที่นั่ง
3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ที่นั่ง
4. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ที่นั่ง
5. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – บาเซโลนา,ประเทศสเปน จำนวน 1 ที่นั่ง
6. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โรม,ประเทศอิตาลี จำนวน 1 ที่นั่ง
7. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ปารีส,ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 1 ที่นั่ง
8. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – นิวยอร์ค,ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ที่นั่ง

กติกาและเงื่อนไข

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องจองสมาร์ทโฟน Vivo รุ่น V5s ซึ่งได้รับใบจองเครื่อง หรือจองผ่าน Lazada ชำระเงินและมีเลข Order เท่านั้น

2. บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการจับของรางวัล ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำตามกฎ กติกาที่กำหนดทุกขั้นตอน ครบถ้วนและถูกต้อง

3. บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะจับเลือกผู้โชคดีวันละ 1 ท่าน รวมทั้งสิ้น 8 วัน 8 ท่าน ทำการจับเลือกผู้โชคดีณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เลขที่ 3/16 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง นนทบุรี 11000 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้ที่ทำตามกติกาของกิจกรรมนี้อย่างครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น

4. ร่วมกิจกรรมได้ วันที่ 26 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2560 ตามเวลาประเทศไทย

5. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2560 รวม 8 รางวัล โดยมีรายละเอียดวันประกาศผลและของรางวัล ดังนี้ • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 28 เมษายน 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เวียนนา,ประเทศออสเตรีย จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 29 เมษายน 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – เจนีวา,ประเทศสวิสเซอแลนด์ จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 30 เมษายน 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โตเกียว,ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ลอนดอน,ประเทศอังกฤษ จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – บาเซโลนา,ประเทศสเปน จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – โรม,ประเทศอิตาลี จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – ปารีส,ประเทศฝรั่งเศส จำนวน 1 ที่นั่ง • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ของรางวัลคือ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – นิวยอร์ค,ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ที่นั่ง

6. ผู้โชคดีสามารถเลือกวันที่ต้องการเดินทางขาไปและกลับได้ตามต้องการ แต่ไม่สามารถระบุสายการบินประเภทที่นั่ง และเวลาบินได้ โดยระยะเวลาที่ต้องการเดินทางต้องอยู่ภายในปี พ.ศ.2560 เท่านั้น

7. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไปจะต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง

8. ผู้โชคดีจะต้องตอบกลับทางกล่องข้อความของ Vivo Thailand Facebook Page ภายใน 3 วันหลังการประกาศผลเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัล โดยผู้ชนะต้องแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ (1. ชื่อ – นามสกุล 2. เลขประจำตัวประชาชน 3. ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้) เพื่อเป็นหลักฐานในการรับของรางวัล หากทางผู้ชนะไม่สามารถให้ข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในการรับของรางวัล

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกฎ กติกา เงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและ ยินยอมปฏิบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น

12. กิจกรรมนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมสนุกที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อายุมากกว่า18 ปี บริบูรณ์

13. ของรางวัลไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน หรือแลกเป็นเงินสดได้

14. กติกาและเงื่อนไขของกิจกรรมดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Facebook และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไของบริษัทฯ เท่านั้น

15. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้ บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิที่ใช้ปรับแก้ไข ดัดแปลง แสดง และเผยแพร่ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ในประเทศไทยหรือบนสื่อใด ๆ ที่ทางบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เห็นสมควรด้วย ไม่ว่าวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยไม่ต้องชำระค่าตอบแทนใด ๆ

16. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นด้วยและยินยอมให้ใช้ชื่อและ / หรือข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งใช้ส่งผลงานหรือคำตอบในการเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้นในการประชาสัมพันธ์ของ บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด โดยไม่มีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งทางบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิที่จะใช้ชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมของทุกคนและความคิดเห็นที่ส่งโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์รวมทั้งการพิมพ์ การออกอากาศ และสื่อออนไลน์

17. หากผู้ชนะจากกิจกรรมไม่ตอบกลับและปฏิบัติตามคำแนะนำจากบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ภายในสาม (3) วัน หลังจากที่บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศข้อความทางFacebook ผู้ได้รับรางวัล จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด จะสงวนสิทธิ์ในการจัดแจงของรางวัลที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ด้วยเหตุผลที่ทางบริษัทเห็นว่าเหมาะสม บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ที่จะยึดของรางวัล โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ จะไม่มีการเลือกผู้ชนะรายอื่นๆ ต่อไป

18. คณะกรรมการจะใช้ดุลยพินิจเพื่อตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายใดที่เข้าข่ายละเมิดหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างไม่โปร่งใส โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่บอกเหตุผลในการกระทำ

19. คำตัดสินของบริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้ง หรืออุทธรณ์ใด ๆ ได้

20. ผู้ชนะจะมีสัญญาผูกมัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มาจากของรางวัล และต้องยินยอมในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในกรณีนี้ก่อนที่จะอ้างสิทธิ์ในการรับของรางวัล บริษัท วีโว่ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ในการรับของรางวัลใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

21. รางวัลดังกล่าว จะยกเว้นค่าภาษี ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าขนส่ง ค่าภาษีเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่ก่อให้เกิดหนี้สินอื่นๆ ค่าใช้จ่ายที่เกินขีดจำกัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้น ณ สถานที่นั้นๆ (เช่น ค่าบริการห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าช้อปปิ้งต่างๆ เป็นต้น)

22. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทบุคคลที่สามจะนำมาปรับใช้กับของรางวัลอย่างเหมาะสม

23. ของรางวัลจะเป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้นและไม่สามารถชดเชยเป็นสิ่งอื่นหรือ เงินทดแทนได้ หากผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถใช้หรือได้รับประโยชน์กับของรางวัลนั้นโดยตรงก็ตาม

24. ข้อกำหนดเหล่านี้ถูกกำหนดโดยกฎหมายของประเทศไทยและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ยอมรับอำนาจตัดสินพิเศษของศาลในประเทศไทยสำหรับข้อประพฤติหรือการอ้างสิทธิ์ใดๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของกิจกรรมดังกล่าว

 

 

 

Facebook Comments