Wikipedia อนุญาตให้ผู้เขียน Draft บทความไว้ก่อนได้แล้ว

wikipedia-logo

ใครที่เคยเขียนบทความลง Wikipedia (เว็บไซต์สารานุกรมออนไลน์) น่าจะทราบดีว่าทันทีที่เขียนบทความเสร็จแล้วกดปุ่ม save เจ้าบทความที่ทุ่มเทเขียนไปนั้นจะปรากฎสู่สายตาประชาชีทันทีทันใด  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการนำเสนอข้อมูลผิดๆ  และเปิดโอกาสให้นักเขียนได้มีเวลาทบทวนสิ่งที่ตัวเองเขียนให้มากขึ้น  ทาง Wikipedia จึงประกาศเริ่มใช้ฟีเจอร์ “Draft” นับแต่บัดนี้ไป  โดยเริ่มจากเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอังกฤษก่อน

ผู้ใช้ Wikipedia สามารถเลือกที่จะเขียนบทความแบบ Draft ไว้ก่อนได้  ซึ่งในขณะที่อยู่ในโหมด Draft นั้น  ผู้อ่านจะไม่สามารถมองเห็นหรือค้นหาสิ่งที่ผู้เขียนกำลังเขียน  สาเหตุที่ Wikipedia ตัดสินใจเพิ่มฟีเจอร์ Draft เข้ามานี้เพราะอยากให้บทความใน Wikipedia นี้มีคุณภาพ  ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น  โดย Wikipedia กล่าวว่าจากข้อมูลล่าสุด  พบว่าบทความประมาณ 80% ที่เริ่มเขียนโดยนักเขียนหน้าใหม่ๆจะถูกลบทิ้งในภายหลัง  ดังนั้น Wikipedia จึงอยากให้นักเขียนได้มีเวลาทบทวนในสิ่งที่ตัวเองเขียนให้มากขึ้นก่อนที่จะเผยแพร่ออกไปด้วยการ Draft ร่างงานเขียนไว้ก่อน

หากสนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศของ Wikipedia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here