Windows7 ไอคอนโปรแกรมกลายเป็น Word, Excel, Powerpoint ใช้งานไม่ได้

บางท่านอาจจะเจอปัญหาว่า อยู่ดีๆ ทำไมไอคอนที่เราใช้อยู่ได้เปลี่ยนเป็นไอคอนของ word บ้าง excel บ้าง หรือไม่ก็ Powerpoint บ้าง แล้วเวลาเปิดก็เปิดกับโปรแกรมเหล่านั้น และเมนูตรงปุ่มสตาร์ทและทาสก์บาร์ก็เปลี่ยนไปด้วย ปัญหานี้แก้ไขโดยเข้าที่ start > Run แล้วพิมพ์ regedit เข้าไปตามคีย์นี้

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk

  1. ลบโฟลเดอร์เหลืองๆ ข้างใน .lnk ให้หมด
  2. สร้างคีย์ใหม่โดยคลิกขวาที่ .lnk แล้วเลือก New > Key
  3. สร้างชื่อคีย์ใหม่ว่า OpenWithList
  4. ออกจาก regedit
  5. รีสตาร์ทเครื่องใหม่ เพียงเท่านี้ไอคอนโปรแกรมก็จะกลับมาเป็นปกติแล้วครับ

issa02

issa03

Facebook Comments