จะเป็นอย่างไร หากเรามีเครื่องบิน AI ที่ใช้ทักษะการร่อนเหมือนนก

เครื่องบิน AI

รู้หรือไม่ว่า นกใช้รูปแบบการบินยังไงที่ทำให้มันไม่เหนื่อยและสามารถบินข้ามประเทศได้ พบกับ เครื่องบิน AI ที่เรียนรู้ทักษะของนกในการขึ้นบิน

เผื่อใครจะไม่รู้ บ่อยครั้งที่นกไม่ได้เหวี่ยงปีกเพื่อที่่จะบินขึ้น แต่อาศัยมวลอากาศอุ่นที่พัดเข้ามา ซึ่งมวลอากาศอุ่นจะพัดขึ้นในแนวดิ่งและนกจะใช้ประโยชน์ในส่วนนั้นพาตัวมันขึ้นไปบนท้องฟ้า โดยสามารถลอยอยู่เป็นชั่วโมงได้โดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ซึ่งนักวทิยาศาสตร์กำลังใช้ AI ในการเรียนรู้พฤติกรรมการบินของนก และหวังว่าในอนาคตจะใช้ประโยชน์จากการบินของพวกมันในการทำเครื่องร่อน

เครื่องบิน AI

ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกากำลังพยายามใช้ AI ในการเรียนรู้และฝึกบินเครื่องบินแบบนก โดยการใช้ประโยชน์จากมวลอากาศอุ่น ซึ่งนี่เป็นเครั่้งแรกทีมีการใช้ข้อมูลจากเที่ยวบินจริง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการทำงานของ AI

และผลทดสอบก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ พวกเขานำเครื่องร่อนไปทดลองบินบนท้องฟ้าในรัฐ Califonia เครื่องร่อนสามารถทะยานขึ้นไปบนท้องได้อย่างเรียบง่าย ซึ่งสามารถเดินทางได้เร็วหลายเมตรต่อวินาที และนักวิจัยคาดหวังว่าเครื่องบินอัตโนมัติในอนาคตจะสามารถใช้ประโยชน์จากมวลอากาศความร้อนนแทนการใช้เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังและต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก นอกจากนี้ AI ยังช่วยให้นักวิจัยเรียนรู้ทักษะการบินของนกในด้านอื่น ๆ  ได้แก่ การเร่งความเร็วในตั้งหรือการสร้างแรงขับเคลื่อนให้พอดีกับมวลอากาศที่เข้ามาปะทะ

หากเครื่องร่อนดังกล่าวประสบความสำเร็จ เครื่องร่อนนี้จะเรียนรู้สภาพอากาศโดยรอบด้วย AI ซึ่งจะทำงานเหมือนกับสมองของนกทีี่จะเรียนรู้ทักษะการบิร ทักษะการปรับตัวเมื่อปะทะกับมวลอากาศด้านต่าง ๆ ที่จะทำให้มันลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นานที่สุด โดยอาศัยการใช้พลังงานน้อยที่สุด

ทั้งนี้ หน้าที่หลักของเจ้าเครื่องร่อน คือทำหน้าที่ในการสำรวจสภาพธรณีวิทยา หรืออาจจะใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่

เครื่องบิน AI Source : TheVerg

Facebook Comments