เริ่มใช้จริง Drone Delivery ส่งของได้ไว ไม่ง้อเรือ

หากย้อนกลับไปเมื่อ 8 ปีก่อน การขนส่งโปรษณีย์ด้วยโดรนนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่ตอนนี้ DHL กำลังเริ่มทดสอบการจัดส่งสินค้าโดยใช้โดรนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ซึ่งได้เริ่มจัดส่งพัสดุสินค้าเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความรวดเร็วไปยังเกาะนอกชายฝั่งเยอรมันนีประมาณ 12 กิโลเมตร
.
แต่เดิมนั้น การส่งสินค้าไปยังนอกชายฝั่งเราจะอาศัยเรือขนส่ง แต่เนื่องจากเรือนั้นไม่ได้ออกจากท่าทุกวัน มีการส่งสินค้าเป็นรอบ ๆ ทำให้ไม่ตอบโจทย์สินค้าเร่งด่วนอย่างเวชภัณฑ์ยาหรือโลหิตสำรองที่ใช้ทางการแพทย์ แต่ด้วยโดรนที่มีราคาถูกลงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้น จึงได้มีการนำโดรนมาใช้ขนส่งกันมากขึ้น
.
นอกจากนี้ DHL แล้ว Royal Mai บริษัทขนส่งสินค้าของอังกฤษได้ตั้งเป้าจะสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าด้วยโดรนมากกว่า 50 เส้นทาง ชุมชนเกาะทั่วเกาะ Scilly หมู่เกาะ Shetland หมู่เกาะ Orkney และ Hebrides มีเป้าหมายที่เกาะนอกชายฝั่งที่มีผู้คนอาศัยหนาแน่น โดยรองรับโดรนมากกว่า 200 ลำในช่วง 3 ปีข้างหน้า และแผนในระยะยาวจะมีการใช้โดรนมากถึง 500 ลำเพื่อให้บริการทั่วทุกมุมของสหราชอาณาจักร
.
ในเบื้องต้น โดรนจะสามารถบรรทุกสินค้าได้สูงถึง 100 กิโลกรัม บินได้ไกลถึง 1,000 กิโลเมตร บินด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ มีเครื่องยนต์หนึ่งคู่ มีระบบสำรองข้อมูลการบิน การสื่อสาร และการควบคุมจากภาคพื้นดินในกรณีฉุกเฉิน
.
ปัจจุบัน โดรนในได้กลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการจัดส่งสินค้าไปยังเกาะห่างไกล ด้วยต้นทุนที่น้อยกว่า ระยะเวลาที่เร็วกว่า รอบความถี่ในการขนส่งที่มากกว่า ซึ่งในอนาคต เราอาจจะเห็นในการใช้งานโดรนขนส่งที่มากขึ้น และอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ครับ
.
ที่มาข้อมูล
https://spectrum.ieee.org/delivery-drones-uk#toggle-gdpr