How to ย่อไฟล์ Power Point ยังไงให้ส่งผ่านอีเมลได้ฉลุย

ปัญหาหนักอกของมนุษย์ออฟฟิสอย่างเรา ๆ  เวลาที่ต้องส่งไฟล์พรีเซนเตชันให้ลูกค้า แต่บางครั้งไฟล์มันก็ใหญ่เกิ๊น แล้วจะย่อไฟล์ Power Point ยังไง

หลายคนหันไปพึ่งขึ้นคลาวด์ หลายหันไปพึ่งเมลที่ส่งไฟล์ได้ใหญ่มากขึ้น แต่มีวิธีที่ง่ายมาก เพียงแค่ “กดเซฟ”  ว่าแล้ว ไปดูวิธีการกันเลย

 1.ใครเป็น Power point เวอร์ชั่นใหม่ เวลาจะกดเซฟ ให้ไปที่ Save as แล้วกดที่ More options มันจะนำเราไปสู่ขั้นตอนในภาพที่ 2 ต่อไป

ภาพที่ 1

2.หากใครเป็น Power Point เวอร์ชั่นเก่าให้กด Save as ได้เลย มันก็จะนำเรามาที่หน้าตามภาพที่ 2 เช่นกัน จากนั้นเลือก Tool  กดที่ Compress Pictures

ภาพที่ 2

3.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นคำสั่งให้เราเลือกว่าจะส่งไฟล์ไปแพลทฟอร์มใด หากส่งอีเมลก็ติ๊กเลือกอีเมล และเราจะได้ไฟล์ขนาดเล็กตามต้องการ

Facebook Comments