“กระทรวงวัฒนธรรม” ห่วงพฤติกรรมเยาวชนสังคมก้มหน้า จัดงาน “เด็กไทยกับไอที ปี 3” ประกวดคลิปวีดิโอ ชิงเงินกว่า 2 แสนบาท

กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าวกิจกรรม “เด็กไทยกับไอที ปี 3” โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้ตระหนักถึงการใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

Photo-Caption-1

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ลำดับที่ 5 จากซ้าย)

เด็กไทยกับไอที : นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานงานแถลงข่าวกิจกรรม “เด็กไทยกับไอที ปี 3” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้เท่าทัน และเลือกรับปรับใช้สื่อไอทีให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงผลกระทบของสื่อไอทีที่มีต่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถดูแลและปกป้องบุตรหลานให้ห่างไกลสื่อไอทีที่เป็นภัยได้ โดยจัดการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ดร.สหภาพ วีระฆามินทร์ อนุกรรมการสภาปฏิรูปสื่อ และนายที่รัก บุญปรีชา พิธีกรรายการด้านไอที ร่วมงานแถลงข่าวด้วย ณ กระทรวงวัฒนธรรม

Facebook Comments