ชไนเดอร์ ขยายศักยภาพ EcoStruxture™ TriconexTM Safety View ยกระดับความปลอดภัยสูงสุด

  • ซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบแจ้งเตือนและบายพาสตัวแรกของอุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์จาก TÜV ช่วยปกป้องบุคลากร การผลิต และผลกำไร
  • ให้กระบวนการทำงานในระบบดิจิทัล พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินงานภายในโรงงาน รวมถึงการดาวน์ไทม์ที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า และความเสียหายในส่วนการผลิต
  • ใช้งานง่าย วางระบบโครงสร้างวิศวกรรมได้ง่าย ช่วยปรับปรุงเรื่องการคืนทุน และต้นทุนการเป็นเจ้าของ เพื่อสร้างความปลอดภัยที่ให้ผลกำไร

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ผู้นำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ออก EcoStruxure™ TriconexTM Safety View ในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการระบบบายพาสและการส่งสัญญาณเตือนภัย โดยเป็นระบบแรกของอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสองด้าน ทั้งความปลอดภัยในการดำเนินงานและการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

ระบบความปลอดภัยของกระบวนการในอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันเงื่อนไขการดำเนินงานที่ไม่ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้โรงงานมีการดำเนินงานที่ปลอดภัย เช่นในบางครั้งจะทำการปิดระบบหากสภาวะการทำงานเริ่มไม่ปลอดภัย โดยเป็นระบบที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปกป้องคน สินทรัพย์ การผลิต และสภาพแวดล้อม ดังนั้นระบบความปลอดภัยจึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งระหว่างการดำเนินงานในทุกวัน จะมีอยู่หลายกรณีที่ต้องดำเนินการบายพาส หรือการแจ้งเตือนสำคัญเพื่อระงับเหตุการณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเสี่ยงในการดำเนินการทั้งหมด รวมถึงความปลอดภัยของโรงงาน ทุกครั้งที่เกิดเรื่องดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของฟังก์ชั่นด้านการป้องกัน ซึ่งทำให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อคนในบริษัท รวมถึงการผลิต และผลกำไร

Asian man engineer using digital tablet working late night shift at petroleum oil refinery

ระหว่างช่วงเวลาที่เกิดความเสี่ยงสูง ในการดำเนินการจำเป็นต้องทราบว่ามีการบายพาสส่วนไหน จากนั้นต้องบริหารจัดการความเสี่ยงที่ถูกยกระดับขึ้น ด้วยการให้ความใส่ใจกับเงื่อนไขของกระบวนการสำคัญและการแจ้งเตือนที่ส่งผลถึงการผลิตและการสร้างกำไร โดย EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้ผู้ดำเนินการมองเห็นทั้งสถานะของการบายพาสที่ส่งผลให้ความเสี่ยงในสถานที่ลดลง รวมถึงการแจ้งเตือนสำคัญเพื่อเร่งการดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงงานเมื่อเกิดความเสี่ยงสูง  และเนื่องจากซอฟต์แวร์ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ซึ่งเป็น Security Level 1 (SL1) ที่บังคับการใช้งานสอดคล้องตาม IEC 62443-4-2 และ Systematic Capability 3 (SC3) ซึ่งบังคับใช้งานตาม IEC 61508 สำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยตาม Safety Integrity Level 3 (SIL3) เพื่อให้สอดคล้องตามความต้องการที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การลดความเสี่ยงและการดำเนินงานที่ต่อเนื่องในภาคน้ำมันและก๊าซ โรงงานกลั่น ปิโตรเคมี ภาคพลังงาน และอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความเสี่ยงสูง มีอันตรายสูง

การบริหารความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยได้ดีขึ้น ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่เหนือชั้น

EcoStruxure Triconex Safety View ให้การบริหารจัดการระบบบายพาสได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ดีขึ้น รวมถึงความเสี่ยงที่คุกคามประสิทธิภาพการดำเนินงาน ดั้งนั้น จึงเป็นส่วนที่ช่วยให้ประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจดีขึ้นในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นผลิตผลที่ดีขึ้น ให้ผลกำไรมากขึ้น และให้ความยั่งยืนมากขึ้นเช่นกัน

“ลูกค้าของเราต่างอยู่ภายใต้ความกดดันที่ต้องตัดลดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ต้องผลักดันให้ได้ผลกำไร และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน” ฮานี่ ฟูดา รองประธานฝ่ายสายผลิตภัณฑ์ด้านระบบ Process Automation ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กล่าว “การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ รวมถึงการช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจและการดำเนินงานได้ดีขึ้นนั้น  บ่อยครั้งต้องนำกลยุทธ์ด้านดิจิทัลใหม่ๆ และการดำเนินงานด้านอื่นๆ มาช่วยเพิ่มผลิตผล เพิ่มประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของสินทรัพย์และการดำเนินงาน แต่ไม่ว่าทิศทางด้านกลลยุทธ์จะเป็นอย่างไร และไม่ว่าจะอยู่ระหว่างจุดไหนของการปฏิรูปสู่ดิจิทัลก็ตาม ก็ห้ามละเลยเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการ และเนื่องจาก EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้ผู้ดูแลมีมุมมองแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับสภาวะการดำเนินการภายในโรงงาน จึงช่วยให้บริหารจัดการความเสี่ยงได้มากขึ้น เร็วขึ้น ทั้งเรื่องของบุคลากร การผลิต และผลกำไร ซึ่งท้ายที่สุด EcoStruxure Triconex Safety View สามารถช่วยขับเคลื่อนประสิทธิภาพความปลอดภัยได้สูงสุด ส่งผลให้เกิดการสร้างผลกำไรได้ดีขึ้น และให้ความยั่งยืนมากขึ้นในระยะยาว

Young Electrician Man Looking Out Examine Power Plant Electricity Station Industrial Area

ให้ความสามารถในการมองเห็น ช่วยปรับปรุงอัพไทม์ การคืนทุน ต้นทุนการเป็นเจ้าของ ทุกอย่างดีขึ้น

เนื่องจาก EcoStruxure Triconex Safety View ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยปรับปรุงเรื่องอัพไทม์ ในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านวิศวกรรม การดำเนินการ และการซ่อมบำรุง โดยให้ความสามารถในการวัดผลในส่วนการสร้างกำไรจากการดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้การคืนทุนและต้นทุนการเป็นเจ้าของได้เร็วขึ้น

สร้างศักยภาพให้กับผู้ดูแลห้องควบคุมเพื่อให้ตัดสินใจได้ดีที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินงานที่ปลอดภัย โดย EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยให้บริษัทต่างๆ บริหารจัดการได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากจะช่วยลดความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยในการดำเนินงานแล้ว ยังช่วยระบุเพื่อลดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะเกิดในอนาคตได้เช่นกัน

ด้วยความสามารถด้านดิจิทัลที่ล้ำหน้า รวมถึงความสามารถในการดึงข้อมูลการดำเนินงานออกมาเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์ EcoStruxure Triconex Safety View จึงให้มุมมองแบบเรียลไทม์ที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องความเสี่ยงที่มากับการเริ่มใช้ระบบและการปิดระบบ รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่กระบวนการสำคัญอื่นๆ โดยการช่วยให้ผู้ดำเนินงาน วิศวกรที่ดูแลการซ่อมบำรุง รวมถึงบุคลากรในโรงงานมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม จึงช่วยให้คนเหล่านี้นำพาโรงงานไปสู่สภาวะการดำเนินงานที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

“เทคโนโลยีระบบดิจิทัล IIoT ที่เกิดใหม่ อย่าง Triconex Safety View มอบโอกาสใหม่ให้กับบริษัทต่างๆ ในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น ในขณะเดียวกันก็อำนวยความสะดวกต่อการทำงานด้วยแนวทางใหม่” ฟูดา กล่าว “เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองความปลอดภัยสองด้าน และมีการตรวจสอบการทำงานอย่างเป็นอิสระ จึงทำให้ EcoStruxure Triconex Safety View ช่วยลดภาระด้านระบบวิศวกรรม ทำให้มั่นใจว่าโซลูชันการบายพาสเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ซึ่งการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน จึงเป็นโซลูชันในอุดมคติเนื่องจากสามารถให้แนวทางที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการการบายพาสได้หลายไซต์งาน ทำให้ไม่ต้องใช้ความพยายามด้านวิศวกรรมมากนักเมื่อต้องมีการปรับเปลี่ยนหรืออัพเดต และช่วยให้ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงและการสนับสนุนโดยรวมลดลง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EcoStruxure Triconex Safety View ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค เข้าไปดูได้จากแหล่งข้อมูลเหล่านี้

  • เยี่ยมชมได้ที่ website
  • ดู video

#SchneiderElectric #EcoStruxure #IIoT #IndustrialAutomation #Profitablesafety

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เป้าหมายของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการช่วยให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On

ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลกับคุณ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เราขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านพลังงานและกระบวนการจัดการ เข้ากับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อปลายทางไปยังคลาวด์ ระบบควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์และการบริการครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งสำหรับบ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

เราคือบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นมากที่สุด เราสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดและระบบนิเวศของคู่ค้าที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการทำตามวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และคุณค่าในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน

Facebook Comments