2 บรรยากาศการแข่งขัน AEAN DSE 2021

Facebook Comments
1 จากซ้ายไปขวา_ทีม Youth Forward ทีม Team Sprinkle และ ทีม Brain Drain
3 นางสาวรดา ประไพกรเกียรติ ทีม Youth Forward