คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในการเสวนาหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี 2557 : แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค

คุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี 2557 : แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ”ในวันที่ 20 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 11.00 – 12.00 น. ที่ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค

สืบเนื่องจากการศึกษามูลค่าตลาดด้านการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในปี 2555 และ 2556 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และหน่วยงานพันธมิตร อาทิ คณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) สถาบันส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดีแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เป็นต้น บัดนี้การสำรวจได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยจึงได้จัดให้มี “งานแถลงข่าว ผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสาร และตลาดคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ประจำปี 2555, 2556 และประมาณการปี 2557” ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลสำรวจและเป็นการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของประเทศ

พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “มองตลาดไอซีทีปี 2557 : แนวโน้มตลาดกับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณปฐม อินทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ประกอบการด้าน ICT ต่อการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน

งานแถลงข่าวและการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องคริสตัล 2-4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here