อีริคสันแสดงวิสัยทัศน์ 5G ในประเทศไทย

อีริคสัน (Ericsson) ได้แสดงวิสัยทัศน์ 5G พร้อมยกตัวอย่างหน้าที่ที่ระบบ 5G จะเข้ามารองรับในประเทศไทยในอนาคตเพื่ออธิบายถึงศักยภาพของเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ดังกล่าวที่จะช่วยสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ericsson-group-002
นาดีน อัลเลน ประธาน บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด

วิสัยทัศน์ 5G

เทคโนโลยี 5G จะช่วยให้สังคมที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเกิดศักภาพสูงสุดอย่างแท้จริงโดยการสนับสนุนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ และการทำหน้าที่ของระบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ธุรกิจ และสังคม

5G หมายถึงระบบที่ผนวกการเข้าถึงคลื่นวิทยุ การทำงานร่วมกันของเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากโดยแบ่งชั้นการประมวลผลออกจากชั้นเก็บข้อมูล (Cloud) ระบบงานหลัก และระบบจัดการเข้าด้วยกัน ซึ่งจะปฏิบัติการเชื่อมโยงเข้ากับเทคโนโลยีการส่งข้อมูลที่ให้ความเร็วเหนือกว่า 3G ถึง 10 เท่า (Long Term Evolution: LTE) และใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแยกส่วน (Network Slicing)

สาระสำคัญของเทคโนโลยี 5G คือการสร้างการเติบโตผ่านนวัตกรรม และอีริคสันกำลังทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เราสร้างระบบนิเวศน์ที่แข็งแรงที่สุดสำหรับ 5G เพื่อทำให้การเติบโตนี้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เราทำสิ่งเหล่านี้ด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดจนถือว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสัญลักษณ์กับผู้ประกอบการ ผู้จำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ผลิตอุปกรณ์ หน่วยงานควบคุมมาตรฐาน ผู้ผลิตโปรแกรมสาธารณะ และอุตสาหกรรมต่างๆ

เราสร้างนวัตกรรมด้วยการสร้างระบบ 5G ที่ดีที่สุดในโลกแห่งความจริง โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 5G ของเราจะต้องส่งมอบความสามารถ ความหนาแน่น ความเร็ว และความคล่องตัวที่ได้รับการพัฒนาแล้ว เรากำลังนำระบบทดลองเทคโนโลยี 5G ที่ก้าวหน้าที่สุดมาสู่อุตสาหกรรมนี้เพื่อทดสอบการใช้งานจริงและสนับสนุนการสร้างมาตรฐานระดับโลก

การปฏิรูป 5G ประสบผลสำเร็จ เรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายต่างๆ ให้สร้างรายรับสูงสุดบนความเสี่ยงต่ำสุดด้วยการยกระดับเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสี่เจนเนอเรชั่นและการปฏิบัติงานโดยบุคลากรมืออาชีพ 66,000 คนของเรา

ผลที่ได้รับจาก 5G

– อัตราความเร็วของการส่งผ่านข้อมูลที่เพิ่มขึ้นถึง 100 เท่า: การเข้าถึงบริการและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

– ความรวดเร็วของการตอบสนองในการใช้งานบนเครือข่ายเพิ่มขึ้นห้าเท่า: เช่นกรณีในการใช้งานของระบบการขนส่งอัจฉริยะและระบบควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล

– ปริมาณข้อมูลที่ส่งผ่านบนโทรศัพท์มือถือขยายถึง 1,000 เท่า

– ความสามารถของการใช้งานแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นได้ในระยะเวลายาวนานเพิ่มขึ้น 10 เท่า: โดยเฉพาะอุปกรณ์ เก็บข้อมูลระยะไกล (Remote Sensor) ที่ต้องทำงานด้วยระบบแบตเตอรี่ และเครือข่ายที่ยากต่อการดูแลรักษา (Sustainable networks)

สาธิตความสามารถของระบบ 5G

แขนของหุ่นยนต์ที่รับรู้การเคลื่อนไหว (Motion Sensing Robot Arm):

ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย 5G จะทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะถ่ายทอดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ไปสู่หุ่นยนต์ได้อย่างถูกต้องและมีการตอบสนองที่ดีเพียงพอทั้งต่อการปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรที่อยู่ต่อหน้าและเครื่องจักรที่อยู่ไกลออกไปโดยใช้การสื่อสารแบบไร้สาย การสาธิตนี้เป็นตัวอย่างของการตรวจจับการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วมือ ผู้ใช้งานสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับแขนของหุ่นยนต์ด้วยการเคลื่อนไหวมือและนิ้วสั่งให้แขนของหุ่นยนต์เคลื่อนไหวและทำให้หุ่นยนต์หยิบ เคลื่อนย้าย และปล่อยสิ่งของได้ การตรวจจับการควบคุมการเคลื่อนไหวนี้อาจถูกนำไปประยุกต์ใช้ได้กับขั้นตอนต่างๆ ของอุตสาหกรรมและการผลิต นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และการศึกษา ตลอดจนเพื่อความเพลิดเพลินและการเล่นเกมส์ สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานผ่านระบบนี้คือ ความรวดเร็วอย่างยิ่งในการตอบสนองการควบคุม  และจำเป็นอย่างยิ่งที่ระบบต้องมีความพร้อม ความเที่ยงตรง และความปลอดภัยในการใช้งานในระดับที่สูง (High Availability, reliability and security)  ทั้งนี้ 5G จะเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่วางพื้นฐานสำหรับการเปลี่ยนแปลงในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในสังคมที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย

การควบคุมการทรงตัวของหุ่นยนต์ (Balancing Robot):

เทคโนโลยี 5G เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์จำนวนมากที่ต้องการให้มีการตอบสนองอย่างรวดเร็ว (Low Latency) โดยมีการควมคุมอุปกรณ์บนระบบ Cloud

การสาธิตนี้แสดงถึงการส่งข้อความและคำสั่งจำนวนมาก ระหว่างหุ่นยนต์ผ่านระบบ Cloud ทำให้การใช้แอพพลิเคชั่นบนระบบ Cloud  สามารถกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของหุ่นยนต์ได้ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจทันทีว่าจะให้ตัวหุ่นยนต์อยู่ที่ตำแหน่งใด จากนั้นจึงส่งคำสั่งไปยังเครื่องจักรที่ควบคุมล้อกล การสาธิตนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า ด้วย เทคโนโลยี 5G ทำให้ระบบควบคุมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทำให้หุ่นยนต์มีการตอบสนองข้อมูลได้ในระยะเวลาอย่างรวดเร็ว ซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01วินาที  ซี่งถ้า หุ่นยนต์ตอบสนองข้อมูลการควบคุมช้ากว่า 0.04 วินาที จะทำให้ไม่สามารถควบคุมการทรงตัวของหุ่นยนต์ได้และจะทำให้หุ่นยนต์จะร่วงหล่นลงมา

แว่นตาความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality Glasses):

5G จะทำให้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ Cloud สามารถนำเสนอบริการและการใช้งานใหม่ๆ ได้ เช่น แอพพลิเคชั่นความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality: AR) การสาธิตนี้อธิบายว่าแว่นตาในความเป็นจริงเสริมนี้สามารถซ้อนแทน (Overlay) ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและคำสั่งต่างๆ ที่สัมพันธ์กับวัตถุในโลกแห่งความจริงที่มองเห็นผ่านแว่นตานี้ได้ แอพพลิเคชั่นความเป็นจริงเสริมนี้คาดว่าจะมีมูลค่าสูงและมีประโยชน์กับหลายสถานการณ์ในชีวิตจริง เช่น สำหรับผู้ควบคุมยานพาหนะและเครื่องจักร วิศวกร ช่างซ่อม และผู้ทำงานฝีมือต่างๆ นอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ทางสังคมและความบันเทิง การที่ข้อมูลออนไลน์เชื่อมต่อกับบรอดแบนด์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานความเป็นจริงเสริมจำนวนมาก และเทคโนโลยี 5G เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับการทำให้แอพพลิเคชั่นความเป็นจริงเสริมกลายเป็นอุตสาหกรรมและมีการนำไปใช้ในวงกว้าง

 

 

Facebook Comments