ธ.ออมสิน สนับสนุนการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร และประธานมูลนิธิร่มฉัตร เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการทดสอบแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ และนายสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมมอบรางวัล ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับโครงการเพชรยอดมงกุฎ จัดขึ้นโดยมูลนิธิร่มฉัตร และธนาคารออมสินให้การสนับสนุนรางวัลทุนการศึกษา ซึ่งเป็นการต่อยอดในการส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่นักเรียนในโครงการธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความสามารถทางวิชาการอย่างเป็นเลิศ ควบคู่กับคุณธรรม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยในปีนี้จัดการสอบแข่งขันใน สาขาวิชา คือ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาอังกฤษ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

Facebook Comments