MEA ระดมผู้รับจ้างก่อสร้างสายไฟฟ้าใต้ดิน กำชับคุมเข้มมาตรฐานความปลอดภัย

นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงผู้รับจ้าง เรื่องมาตรการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักสายไฟฟ้าใต้ดิน และมาตรการด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างของ MEA โดยมีผู้บริหารและผู้แทนบริษัทผู้รับจ้างจากทุกโครงการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับมอบนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการฯ พร้อมร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปัญหาอุปสรรค เพื่อยกระดับการก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ควบคู่ไปกับการทำงานที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ณ อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

 

ตามที่ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง มีการดำเนินโครงการงานก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างในหลายพื้นที่สำคัญ ทั้งใน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นั้น MEA ในฐานะผู้ว่าจ้างการก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่อประชาชนในการก่อสร้าง จึงได้กำชับผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามมาตรการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยโดยไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้าง หรือเศษดินเข้าไปในท่อระบายน้ำอย่างเด็ดขาด ตรวจสอบและป้องกันดินจากการก่อสร้างบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าไหลเข้าไปในบ่อ อันอาจทำให้ผิวถนนทรุดตัว ตลอดจนตรวจเช็กฝาบ่อคอนกรีตทุกจุดว่ามีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย สามารถรองรับน้ำหนักบรรทุก ตามมาตรฐานกรมทางหลวงบนผิวจราจร ซึ่ง MEA มีมาตรฐานการทำงาน ฝาบ่อคอนกรีตให้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 28 ตัน (สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดที่ 25 ตัน) ตลอดจนจัดทีมสำรวจตรวจสอบความเสียหายของผิวถนน และจัดเตรียมทีมงานเพื่อซ่อมแซมฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีในทุกวัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับประชาชน หากพบว่ามีการดำเนินการก่อสร้างของ MEA ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดฟรี คลิก https://onelink.to/measmartlife หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook: การไฟฟ้านครหลวง MEA Line : MEA Connect X: @mea_news, Instagram: meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง#ประชุมมาตรการกำกับและควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง #สายไฟฟ้าใต้ดิน#การไฟฟ้านครหลวง #MEA#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร