SIPA เปิดตัว SEE THRU THAILAND แอพ AR เสริมธุรกิจท่องเที่ยวแบบเร้าใจ

“ซิป้า” เปิดตัวโครงการแอปพลิเคชันส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวยุคดิจิทัล “SEE THRU THAILAND” หวังกระตุ้นธุรกิจท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีสุดล ้า ตามแนวคิด “เที่ยวไทยให้ทะลุ กับ SEE THRU THAILAND” โดยใช้เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality ดึงนักท่องเที่ยวสู่รูปแบบการท่องเที่ยวที่เร้าใจ

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA (ซิป้า) จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการแอปพลิเคชัน “SEE THRU THAILAND” ภายใต้โครงการพัฒนาสื่อ ดิจิทัลมัลติมีเดีย สำหรับการท่องเที่ยว โดย “SEE THRU THAILAND” เป็นโมบายแอปพลิเคชัน ที่ใช้เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality นั นเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual) ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็นในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง และกำลังพลิกโฉมหน้าให้สื่อต่าง ๆ บน อินเทอร์เน็ต น้าไปสู่ความตื่นเต้นเร้าใจแบบใหม่ของภาพที่ลอยออกมานอกจอมือถือ ว่ากันว่าด้วยเทคโนโลยี AR นี่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าสื่อยุคใหม่ในรูปแบบ Interactive Media

โดยแท้จริง “SEE THRU THAILAND” เทคโนโลยี AR เป็นเทคโนโลยีหลักในการสร้างแอปพลิเคชันให้มี ความน่าสนใจ ทันสมัย และตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ผู้ใช้สามารถสร้างเส้นทางด้วยตัวเอง พร้อมแนะน้าแหล่งท่องเที่ยว รีวิวของดีของเด็ดของจังหวัดต่างๆทั ง 10 จังหวัด และยังส่งเสริมให้ ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวตื่นตัวกับการใช้ดิจิทัลสร้างโอกาสทางการตลาด นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ด้านการท่องเที่ยวสามารถเข้าไปปักหมุด สร้างเส้นทาง (Routing) ด้วยตัวเอง สามารถใส่ภาพ คลิปวิดีโอ หรือ ข้อความแนะนำ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวนั น ๆ ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มี ส่วนร่วม และสัมผัสประสบการณ์ในการท่องเที่ยวด้วยรูปแบบที่เหมาะกับชีวิตดิจิทัลอย่างแท้จริง เบื องต้นมี การบรรจุข้อมูลท่องเที่ยวแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง บุรีรัมย์ อุบลราชธานี เพชรบุรี กาญจนบุรี จันทบุรี ตราด ตรัง และพังงา

see-1

นายศุภชัย จงศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ซิป้าส่งเสริมการใช้ซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนต์ใน อุตสาหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง สามารถนำรายได้เข้าสู่ประเทศจำนวนมหาศาลต่อปี เราจึงสร้างสรรค์และผลักดันโครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีในกลุ่ม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ซิป้าริเริ่มโครงการพัฒนาสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย สำหรับการท่องเที่ยว นำร่องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และนักพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัล คอนเทนต์ ใช้ไอซีทีต่อยอดทางธุรกิจส้าหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ เบื้องตัน 10 จังหวัด ซึ่งเป็นการน้าเทคโนโลยีน้าสมัยอย่าง AR มาต่อยอดท้าให้ตัวแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจเพิ่มขึ น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ไอซีทีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การใช้ AR และสร้างเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัล เป็นช่องทางการตลาดที่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายอย่างตรงจุดและเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจ ท่องเที่ยวทางหนึ่ง” ผู้ประกอบการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

see-3

โดย See Thru Thailand แอพการท่องเที่ยวที่ผสานเทคโนโลยี AR เพื่อสร้างเรื่องราวท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ มีฟีเจอร์ดังนี้
– Living History ที่ผู้ใช้สามารถมองเห็นภาพในอดีตของสถานที่นั้นๆ บุคคลที่เกี่ยวข้องในอดีต รวมถึงประเพณีหรือกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนั้น

– Movie hunt ตามรอยหนัง ชมฉากประทับใจจากภาพยนตร์เรื่องโปรดในสถานที่ถ่ายทำจริง

– 360 สุดเหวี่ยงไปกับภาพในมุมมองใหม่ ไม่ว่าจะเป็น ภาพใต้น้ำ ภาพมุมสูง Time-lapse ฯลฯ

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Snap ถ่ายและแต่งรูปด้วยสติ๊กเกอร์เก๋ไก๋สไตล์ไทยแท้ด้วย

และผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “SEE THRU THAILAND” ได้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ใช้ได้ทั้งระบบ iOS และ Android

see-2

Facebook Comments