3 เรื่องใหญ่ของ Facebook ที่ Mark Zuckerberg จะแก้ไขให้ได้ในปี 2018

ก้าวเข้าสู่ปี 2018 มาได้เกือบหนึ่งสัปดาห์ เชื่อว่าผู้อ่าน aripfan มีเป้าหมายในชีวิตว่าอยากทำอะไรบ้าง เช่นเดียวกันกับ Mark Zuckerberg เจ้าของ Facebook ที่ออกมาโพสต์ถึงเป้าหมายสำคัญในปีนี้ของตัวเขา ซึ่งแน่นอนว่าปัญหาของ Facebook เมื่อปี 2017 จะต้องถูกสะสางให้ได้ในปี 2018

ปัญหาแรกของ Facebook ที่ Mark Zuckerberg ต้องการแก้ไข คือ การล่วงละเมิดและ hate speech หรือการสร้างคำพูดที่ยุยงให้เกิดความเกลียดชัง

ปัญหาที่สอง คือ การแก้ไขปัญหาการแทรกแซงของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ

และปัญหาที่สาม คือ การสร้างความเชื่อเรื่องเวลาที่ใช้ไปกับ Facebook ว่าเป็นเวลาที่ใช้ไปอย่างเหมาะสม

ซึ่ง Mark Zuckerberg ระบุว่าเป้าหมายที่เขาตั้งขึ้นในปีนี้ ถือเป็นความท้าทายสำหรับเขามาก เป็นความต้องการที่จะมุ่งเน้นแก้ปัญหาและความผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบน Facebook ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และจำเป็นต้องแยกประเด็นออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่เรื่องประวัติศาสตร์, พลเมือง, ปรัชญาการเมือง, สื่อ, รัฐบาล และเทคโนโลยี และเขากำลังหาแนวร่วมหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือและช่วยกันแก้ปัญหา

นอกจากนี้ Mark Zuckerberg ยังยกตัวอย่างแนวคิดในอดีตที่มีต่อเทคโนโลยีที่ผู้คนเชื่อว่า เทคโนโลยีจะเป็นพลังที่ทำให้เกิดการกระจายอำนาจ แต่ทุกวันนี้หลายคนได้สูญเสียความเชื่อเหล่านั้นไป อันเนื่องมาจากบริษัทด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่ง และรัฐบาลได้ใช้เทคโนโลยีในการสอดส่งพลเมืองของตน

ขณะเดียวกันกลับทำให้หลายคนเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นแบบรวมเข้าสู่ศูนย์กลางมากกว่าการกระจายอำนาจ แต่ในทางกลับกันเทคโนโลยีได้ก่อให้สิ่งที่เรียกว่า “Cryptocurrency” เงินดิจิทัล (สกุลเงินที่รู้จักกันมากที่สุด คือ bitcoin) เปรียบเสมือนวิธีการกระจายอำนาจในรูปแบบหนึ่งจากศูนย์กลางสู่มือของผู้คน ซึ่ง Mark Zuckerberg มองว่ามีความเสี่ยงและอาจควบคุมได้ยากขึ้น ซึ่งเขามีความสนใจข้อดีและข้อเสียของเทคโนโลยีเหล่านี้

ที่มา โพสต์จาก Facebook Mark Zuckerberg

Facebook Comments